Werkwijze

Vaak zijn wij vanaf het begin van de nieuwbouw of vernieuwbouw nauw bij het project betrokken. Dit begint met het vraagstuk routing; op welke posities komen de binnenwanden.

Casanu heeft vele goede contacten met aannemers, onderaannemers, leveranciers van nieuwe en oude bouwmaterialen, gespecialiseerde meubelmakers en voert daarnaast sinds 1974 vele nationale en internationale meubelcollecties, vloerbedekking- stoffen en verlichtingscollecties.

  1. tijdens het 1e gesprek maken we een inventarisatie van de wensen en eisen
  2. hierna wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt en gepresenteerd
  3. na eventuele aanpassingen wordt dit voorlopige ontwerp uitgewerkt tot het definitieve ontwerp en volgt er een licht-, kleur-, en materiaalplan.
  4. vervolgens worden er vergunningen aangevraagd, wordt er een bestek opgesteld en een aanbesteding uitgeschreven.
  5. tijdens het gehele proces worden de werkzaamheden begeleid.
  6. daarna volgt de stoffering, inrichting en decoratie

Onze kracht is dat wij persoonlijk betrokken zijn bij het project en de coördinatie van begin tot aan het eind in eigen hand kunnen houden. Daarmee kunnen we onze opdrachtgevers in grote mate ontzorgen. Door onze kennis en grote ervaring weten wij de weg en zijn wij vaak in staat ons terug te verdienen.

honorarium
Het honorarium wordt gefactureerd op uurbasis of tegen een vooraf vast afgesproken bedrag per onderdeel. Het honorarium wordt maandelijks gefactureerd.

Indien er uit de adviezen leveringen voortkomen worden deze transparant tegen de netto prijs doorbelast met een vaste opslag voor winst en risico.

Webdevelopment: Silicium interactief, © 2023 Casanu